Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Các thủ tục khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV tại Thanh Hóa

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1TV là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 TV. Về hình thức chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 TV có thể thực hiện theo các cách sau:
– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tất cả các cổ đông còn lại.
– Một cổ đông là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần của tất cả các cổ đông còn lại.
– Một người không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng bằng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.

Vậy trong quá trình chuyển đổi chủ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì, các thủ tục chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV tại Thanh Hóa như thế nào. Công ty tư vấn Blue xin chia sẻ cùng quý khách hàng như sau.

images (23)

Nguồn Internet

 Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi công ty:

Thành phần hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 TV
 • Điều lệ công ty chuyển đổi
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

 Nộp hồ sơ chuyển đổi công ty:

Trình tự thực hiện nộp hồ sơ như sau:

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Lệ phí: 200.000 đồng/lần.

Lưu ý khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV :

+ Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV có kèm bổ sung ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp phải thực hiện tăng vốn điều ít nhất bằng vốn pháp định yêu cầu. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

+ Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV có kèm bổ sung ngành nghề kinh doanh có yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì ngay khi chuyển đổi doanh nghiệp chưa cần xuất trình chứng chỉ hành nghề theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thì phải đảm bảo điều kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác phải đảm bảo có chứng chỉ theo quy định của pháp luật hoặc phải thực hiện xin giấy phép con theo quy định pháp luật chuyên ngành.

+ Chứng minh thư nhân dân của các cổ đông, thành viên nếu hết hạn phải đổi lại mới có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

+ Địa chỉ trụ sở thay đổi do thay đổi địa giới hành chính phải thay đổi lại trong hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH.

+ Khi thay đổi chuyển nhượng vốn nên thực hiện chuyển khoản qua tài khoản số vốn chuyển nhượng.

+ Các thông tin về cổ đông/ thành viên; thông tin chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới , công ty trách nhiệm hữu hạn phải thực hiện thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với tài sản được chuyển từ doanh nghiệp công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Việc đăng ký lại quyền sở hữu tài sản không phải chịu lệ phí trước bạ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty TNHH 1 TV còn có thêm thông tin về thành viên công ty).
 • Khi doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thêm các nội dung: ngành nghề, danh sách cổ đông sẽ không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp thêm Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với các thông tin về: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông tin cổ đông.

Con dấu pháp nhân của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp được tự chọn mẫu dấu và số lượng.

Do đó, khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV sẽ không phải hủy con dấu cũ vì theo quy định mới doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng và hình thức, nội dung dấu pháp nhân của đơn vị mình. Tuy nhiên, sau khi khắc dấu pháp nhân với đơn vị  khắc dấu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục công bố thông tin chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi

Các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ:

Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 TV sẽ không thể hiện các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Hiện nay đối với các thông tin về về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ chỉ thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mà không thể hiện trên giấy tờ pháp lý cấp cho doanh nghiệp và hiện cũng chưa có quy định xác nhận các thông tin cũ này.

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng, khác giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ trước đây thông tin của địa điểm kinh doanh được cấp cùng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận