Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 TV tại Thanh Hóa

 

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 TV là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết  góp khi quyết định thành lập công ty. Vốn điều lệ của công ty được hình thành từ nhiều nguồn tài sản khác nhau, như tiền, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ … của thành viên công ty. Bài viết này công ty Tư vấn Blue tại Thanh Hóa muốn chia sẻ với quý vị các trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 TV tại Thanh Hóa, cụ thể là việc tăng và giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 TV tại Thanh Hóa như sau.

images (19)

Nguồn Internet

Quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 TV

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên;

–  Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp nhận thêm thành viên phải được sự nhất trí của các thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

– Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

– Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; phần vốn góp của mỗi thành viên;

– Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

– Thời điểm, hình thức tăng hoặc giảm vốn;

– Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất; đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Hồ sơ thủ tục trong trường hợp giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH 2 TV:

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên

+ Quyết định của Hội đồng thành viên

+Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng

+ Báo cáo tài chính

+ Danh sách thành viên công ty

Trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ dẫn tới công ty chỉ còn (01) một thành viên thì công ty phải đồng thời thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên

+ Quyết định của Hội đồng thành viên

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng

+ Báo cáo tài chính

+ Điều lệ công ty sau thay đổi

+ Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thủ tục trong trường hợp giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH 2 TV:

+ Thông báo thay đổi tỷ lệ góp vốn của các thành viên ;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ và ghi rõ trong điều lệ của công ty.

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

+ Hợp đồng tặng cho phần vốn góp; Hoặc hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

+ Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại 1 điều 26 Luật đầu tư.

 Trình tự thực hiện thủ tục tăng, giảm vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

 Thời gian thực hiện thủ tục tăng, giảm vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

03 ngày làm việc

 Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ tăng, giảm vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là những thông tin về trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 TV tại Thanh Hóa, cũng như trình tự các  bước làm hồ sơ giảm hoặc tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 TV mà công ty Tư vấn Blue muốn gửi đến quý vị. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tư vấn Blue tại Thanh Hóa, chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận