Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Thanh Hóa. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, có những thay đổi về mặt nhân sự hoặc chiến lược kinh doanh, mà doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên vì là nhà đầu tư nước ngoài nên doanh nghiệp sẽ bị lúng túng trong các quy định của pháp luật về hồ sơ thủ tục. Để giải quyết vấn đề đó, Tư vấn Blue hướng dẫn doanh nghiệp một số vấn đề về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa  

Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa

Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa

 1. Các hình thức chuyển đổi
 • Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành công ty TNHH 1 thành viên
 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại.
 1. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa
 2. Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp
 • Văn bản đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung và lý do chuyển đổi.
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến trước ngày đề nghị chuyển đổi.
 • Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp chuyển đổi phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đầu tư
 • Quyết định đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp của chủ hoặc các chủ doanh nghiệp hoặc của Hội đồng quản trị doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần.
 • Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của Công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.
 • Báo cáo tài chính 2 năm liền kề tại thời điểm chuyển đổi
 • Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm

+ Đối với thành viên mới là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với thành viên mới là pháp nhân: bản sao Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền

+ Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

 • Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luậtquy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa

Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa

 1. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa
 • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 30 ngày nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư yêu cầu sửa đổi, bổ sung và thông báo rõ lý do với doanh nghiệp để doanh nghiệp kịp thời sửa đổi bổ sung và nộp lại hồ sơ
 • Sau 30 ngày làm việc, doanh nghiệp cầm giấy biên nhận đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư để nhận kết quả.
 • Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Thanh Hóa
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 • Tư vấn về các hình thức và điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn Blue tiến hành lấy thông tin và soạn hồ sơ
 • Tư vấn Blue thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tư vấn Blue thay mặt khách hàng nhận kết quả và tư vấn các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp100% vốn nước ngoài

Trên đây là những tư vấn của Tư vấn Blue về các vấn đề cơ bản khi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài muốn chuyển đổi tại Thanh Hóa. Để được tư vấn cụ thể hơn hoặc để được Tư vấn Blue cung cấp dịch vụ chuyển đổi cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ sớm nhất.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận