Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Dịch vụ tư vấn luật dân sự tại Thanh Hóa

Dưới sự tư vấn pháp lý chính xác và cử luật sư có chuyên môn trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, công ty chúng tôi đã rất thành công trong nhiều tranh chấp, nhiều vụ kiện thuộc lĩnh vực dân sự và đó là niềm tin lớn của khách hàng dành cho chúng tôi ; đồng thời, đó cũng là uy tín của công ty, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế. Luật Blue xin giới thiệu dịch vụ tư vấn luật dân sự tại Thanh Hóa như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Nội dung tư vấn pháp luật dân sự tại Thanh Hóa:

 • Tư vấn pháp luật thường xuyên.
 • Tư vấn về việc phân chia tài sản.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất; lựa chọn hình thức sử dụng đất.
 • Tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc ký hợp đồng thuê đất, thanh lý hợp đồng thuê đất.
 • Tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Tư vấn chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý xin gia hạn thời hạn sử dụng đất
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới các dự án xây dựng, kinh doanh bất động sản (xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, quy hoạch đô thị, đường giao thông…)
 • Tư vấn về thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.
 • Tư vấn về xác định di sản thừa kế.
 • Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản.
 • Tư vấn về truất quyền thừa kế và từ chối nhận thừa kế.
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc.
 • Tư vấn về hình thức và cách thức lập di chúc đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn và soạn thảo nội dung di chúc.
 • Trực tiếp làm người làm chứng trong di chúc hoặc hỗ trợ Khách hàng lập di chúc tại UBND có thẩm quyền hoặc tại Phòng công chứng.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người lập di chúc.
 • Tư vấn về di chúc chung của vợ chồng.
 • Tư vấn về thủ tục gửi giữ và công bố di chúc.
 • Tư vấn thừa kế theo pháp luật.
 • Tư vấn về hàng thừa kế theo pháp luật.
 • Tư vấn thủ tục phân chia di sản thừa kế.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người hưởng di sản và người quản lý di sản.
 • Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…
 • Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
 • Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp

Khi tham gia giải quyết các tranh chấp cho khách hàng, luật sư công ty Blue luôn xem xét mọi khía cạnh của vụ việc để đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng, đồng thời giữ gìn uy tín và quan hệ đối tác lâu dài giữa các bên tranh chấp.

Nội dung tư vấn giải quyết tranh chấp bao gồm:

 • Tư vấn và tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên;
 • Lập hồ sơ khởi kiện các vụ việc tại tòa án, trọng tài;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;
 • Tham gia tranh tụng tại tòa án, trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ việc tranh chấp.

Mọi vấn đề vướng mắc về luật dân sự quý vị hãy liên hệ luật Blue để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận