Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc tại Thanh Hóa

Trong thời buổi hiên nay, việc lập di chúc ngày càng được nhiều người quan tâm. Theo quy định của bộ luật dân sự 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Mặc dù để đảm bảo cho di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các điều kiện về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật nhưng không phải ai cũng nắm rõ được những quy định của pháp luật về vấn đề này.

Hiểu rõ được tâm lý và để đáp ứng nhu cầu của của khách hàng  Luật sư tại Thanh Hóa văn phòng Blue cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc tại Thanh Hóa. Với đội ngũ luật sư giỏi ở Thanh Hóa, chuyên sâu về lĩnh vực phân chia di sản thừa kế , Blue cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ uy tín với thời gian nhanh và chi phí hợp lý.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc tại Thanh Hóa

Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc tại Thanh Hóa

 1. Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp.

Theo quy định của bộ luật dân sự 2015 thì di chúc được xem là hợp pháp nếu đáp ứng được những điều kiện sau:

* Điều kiện về chủ thể:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.

– Đối với người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi thì di chúc thì phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

* Điều kiện về hình thức:

Di chúc có thể được lập thành văn bản hoặc là di chúc miệng.

 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nội dung và chủ thể.
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

* Điều kiện về nội dung:

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di chúc bao gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản
 • Các nội dung khác

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc tại Thanh Hóa

Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc tại Thanh Hóa

 1. Trình tự thủ tục lập di chúc

Việc lập di chúc phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã. Theo đó thì lập di chúc được thực hiện như sau:

– Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc;

– Nếu người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

 1. Nội dung công việc của Tư vấn Blue.
 • Tư vấn quy định của pháp luật về thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Tư vấn hình thức lập di chúc : Di chúc bằng miệng, di chúc bằng văn bản;
 • Tư vấn điều kiện có hiệu lực của di chúc, thời điểm phát sinh hiệu lực;
 • Soạn thảo di chúc theo ý chí của người để lại di sản; Chứng thực di chúc theo quy định của pháp luật sau khi di chúc được lập;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc đã được lập trước đó;
 • Tư vấn chia di sản thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn việc khai nhận di sản hoặc từ chối nhận di sản thừa kế.
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan khác trong quá trình lập di chúc.

Hãy nhấc máy gọi tới Tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí và sử dụng gói dịch vụ tốt nhất tại Thanh Hóa.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận