Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại thể hợp nhất thành một công ty mới, việc làm này sẽ giúp cho công ty hợp nhất sẽ tận dụng được sức mạnh và thương hiệu của từng công ty, công ty mới sẽ nhanh chóng khẳng định được vai trò và vị thế của mình. Trong bài viết này tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục hợp nhất doanh  nghiệp tại Thanh Hóa như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Bước 1: Các doanh nghiệp phải chuẩn bị Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.

Hợp đồng này phải có các nội dung chủ yếu:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất;
 • Thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;
 • Thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.

Bước 2: Họp các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất

 • Thông qua hợp đồng hợp nhất
 • Thông qua điều lệ công ty hợp nhất
 • Bầu các chức danh trong công ty

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên, bạn tạo lập tài khoản và Scan các giấy tờ rồi nộp trên Hệ thống thông thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 4: Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên sáng lập/ cổ đông sáng lập
 • Hồ sơ hợp nhất
 • Hợp đồng hợp nhất
 • Biên bản cuộc họp về việc hợp nhất công ty
 • Quyết định về việc hợp nhất công ty
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế của các doanh nghiệp hợp nhất
 • Giấy ủy quyền / giấy giới thiệu trong trường hợp người làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Mọi vấn đề vướng mắc về Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp tại Thanh Hóa, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn  miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận