Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Thủ tục tách công ty con khỏi công ty mẹ

Việc tách công ty hay hợp nhất công ty là một quá trình vẫn thường diễn ra đối với các doanh nghiệp khi muốn đẩy mạnh hay thay đổi chiến lược kinh doanh. Luật Blue Thanh Hóa xin chia sẻ với quý vị các bước để hoàn thành thủ tục tách công ty con khỏi công ty mẹ như sau.

tach

Ảnh minh họa

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Các phương thức tách công ty con khỏi công ty mẹ

Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp

Hồ sơ tách công ty con khỏi công ty mẹ

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân:Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp,

+ bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách công ty

+ bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

* Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh

Đăng kí doanh nghiệp cho công ty con tại phòng đăng kí kinh doanh.

Hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện được ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

+ Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

+ Điều lệ công ty.

+ Nghị quyết tách công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp – điều 193

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách công ty

Công ty bị tách tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên:

Công ty thông báo đến phòng đăng kí kinh doanh. Nội dung thông báo:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định  hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

+ Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

Trên đây là những thông tin liên quan để các thủ tục tách công ty con khỏi công ty mẹluật blue Thanh Hóa gửi đến quý vị. Mọi vấn đề còn thắc mắc quý vị có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận