Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Lang Chánh- Thanh Hóa

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Công ty luật Blue Thanh Hóa xin gửi đến quý vị những thông tin về các thủ tục thành lập hợp tác xã tại Lang Chánh- Thanh Hóa như sau.

tải xuống (81)

Nguồn Internet

Căn cứ tại Điều 24 luật hợp tác xã 2012 thì điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

  • Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.
  • Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này.
  • Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật này.
  • Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này.

Căn cứ tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã thì thủ tục thành lập hợp tác xã như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT thì tiếp nhận, xử lý hồ sơ được quy định như sau:

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

– Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ quy định tại Điều 4 Thông tư này.

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi giấy biên nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 và trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã yêu cầu người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Cơ quan đăng ký hợp tác xã không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài các giấy tờ được pháp luật quy định. Hợp tác xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực về những nội dung đã kê khai trong hồ sơ.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc xử lý hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Ưu điểm của loại hình hợp tác xã:

– Có thể thu hút được đông đảo người lao động tham gia.

– Việc quản lý hợp tác xã thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng nên mọi xã viên đều bình đẳng trong việc tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn.

– Các xã viên tham gia hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trước các hoạt động của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã.

Nhược điểm của loại hình hợp tác xã:

Hoạt động kinh doanh theo hình thức hợp tác xã cũng có những hạn chế nhất định như.

– Không khuyến khích được người nhiều vốn.

– Nhiều kinh nghiệm quản lý, kinh doanh tham gia hợp tác xã do nguyên tắc chia lợi nhuận kết hợp lợi ích của xã viên với sự phát triển của hợp tác xã.

– Việc quản lý hợp tác xã phức tạp do số lượng xã viên đông.

Sở hữu manh mún của các xã viên đối tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xã.

Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã như sau:

– Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu.

– Điều lệ hợp tác xã.

– Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã

– Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã,

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập hợp tác xã:

– Sở kế hoạch và Đầu tư.

– Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Tổng cục thuế.

– Chi cục thuế quản lý công ty.

– Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5- 10 ngày làm việc trừ ngày nghỉ và ngày lễ.

 Trình tự thực hiện thành lập hợp tác xã

– Nộp 1 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt hợp tác xã; nếu hồ sơ hợp lệ, quý sở sẽ trao giấy biên nhận hồ sơ hẹn đến ngày lấy kết quả, theo quy định là 05 ngày làm việc.

– Sau khi được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hệ với công an làm thủ tục khắc dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu.

– Đăng bố cáo 03 số báo trong 1 tháng về việc lập HTX.

Trên đây là những thông tin về thủ tục thành lập hợp tác xã tại Lang Chánh- Thanh Hóacông ty luật Blue Thanh Hóa muốn gửi đến quý vị. Mọi vấn đề còn thắc mắc quý vị hãy liên hệ với công ty luật Blue Thanh Hóa để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận