Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Trình tự thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực cho phép doanh nghiệp lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính ngoài phạm vi tỉnh thành phố thay bằng quy định cũ chỉ được lập địa điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh thành phố, như vậy doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh ở các tỉnh thành phố khác. Trong bài viết này tư vấn Blue xin chia sẻ trình tự thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Địa điểm kinh doanh có các đặc điểm sau:

 • Không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng
 • Kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào công ty, hạch toán phụ thuộc
 • Không được ký kết hợp đồng và không được xuất hóa đơn
 • Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh công ty phải được đăng ký và hoạt động theo ngành nghề của công ty mẹ.

Hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

 • Mẫu Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh nếu người đứng đầu địa điểm không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty
 • Bản sao công chứng Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN của công ty mẹ
 • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
 • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp hồ sơ

Trình tự thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

 • 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Gói dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh của tư vấn Blue

 • Thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.
 • Thành lập lập địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên
 • Thành lập địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên
 • Thành lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần
 • Thành lập địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh.

Mọi vấn đề vướng mắc về trình tự thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận