Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Đặc điểm và thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thanh Hóa

Để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể quý vị cần nắm rõ những kiến thức pháp lý cần thiết, trong bài viết này tư vấn Blue sẽ cung cấp thông tin liên quan đến đặc điểm và thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thanh Hóa, giúp quý vị hiểu rõ hơn về loại hình này cũng như thủ tục pháp lý thành lập.

Hình minh họa

Hình minh họa

Đặc điểm loại hình hộ kinh doanh cá thể 

Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân

Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân do mọi tài sản của hộ kinh doanh đều là tài sản của cá nhân tạo lập ra nó. Nói cách khác, mọi tài sản của hộ kinh doanh đều là tài sản của cá nhân tạo lập nên nó. Cá nhân tạo lập hộ kinh doanh hưởng toàn bộ lợi nhuận (sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính và thanh toán theo quy định của pháp luật) và gánh chịu mọi nghĩa vụ.

Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh quy mô nhỏ

Đặc điểm này không xuất phát từ bản chất bên trong của hình thức kinh doanh này mà xuất phát từ quy định của pháp luật Việt Nam căn cứ vào địa điểm kinh doanh và số lượng lao động được sử dụng trong hộ kinh doanh. Theo đó, Hộ kinh doanh “chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động“. Do vậy, trong trường hợp chủ hộ kinh doanh muốn mở rộng quy mô kinh doanh như mở chi nhánh, địa điểm kinh doanh trực thuộc hoặc thuê mướn thêm lao động ngoài số lao động được quy định thì Hộ kinh doanh bắt buộc phải đăng ký thành lập theo quy định.

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh không phải là một chủ thể độc lập, tách biệt với chủ sở hữu của nó. Do vậy, về nguyên tắc chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ, nghĩa vụ của hộ kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình, bao gồm cả tài sản không đưa vào hoạt động kinh doanh.

Quý khách hàng chỉ nên chọn Hộ kinh doanh làm loại hình kinh doanh sẽ đăng ký thành lập tại cơ quan có thẩm quyền khi nhận thấy các đặc điểm, quy mô hoạt động của chủ thể này phù hợp với định hướng kinh doanh của mình.

Hộ kinh doanh cá thể đóng loại thuế gì?

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo một trong những yếu tố sau:

  • Tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc
  • Thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh;
  • Tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Số vốn kinh doanh;
  • Số lao động;
  • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập

Nộp hồ sơ:Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Mọi vấn đề vướng mắc quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận