Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Hộ kinh doanh cá thể cần đóng thuế gì tại Thanh Hóa

Khi bạn mới thành lập hộ kinh doanh cá thể, bạn chưa biết sau khi thành lập bạn cần đóng thuế gì. Bạn chỉ cần liên hệ với luật Blue tại Thanh Hóa, chúng tôi sẽ tư vấn về thủ tục thuế,cũng như hỗ trợ quý vị một cách tối ưu nhất.

HA THUẾ

 

Hộ kinh doanh cá thể đóng loại thuế gì tại Thanh Hóa.

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan.

Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo

Tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc
Thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc
Tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Mọi thắc mắc quý vị vui lòng gọi cho blue chúng tôi tại Thanh Hóa để được hỗ trợ

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận