Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa
Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Thanh Hóa

  Doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế tranh việc ngành kinh doanh nhiều nhìn dàn trải và đối tác đánh giá năng lực công ty không cao. Theo hướng d ...

  Doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế tranh việc ngành kinh doanh nhiều nhìn dàn trải và đối tác ...

 • Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Thanh Hóa

  Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn đăng ký tăng vốn điều lệ ...

  Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong bài viết ...

 • Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty tại Thanh Hóa

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn đăng ký thay đổi người đ ...

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết ...

 • Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên tại Thanh Hóa

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ thông tin liên quan đến việc đă ...

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Trong bài viết này luậ ...

 • Thay đổi cổ đông phổ thông công ty cổ phần tại Thanh Hóa

  Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế hoặc trường hợp hạn chế theo quy định của ...

  Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định ...

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

  Thông tin địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp có ghi nhận trên các giấy tờ của doanh nghiệp bao gồm: Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin nhận thông báo thuế trên hệ thống thông tin doanh nghiệp, thông tin trên hóa đơn đỏ của ...

  Thông tin địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp có ghi nhận trên các giấy tờ của doanh nghiệp bao gồm: Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin nhận thông báo thuế trên hệ thống thôn ...

 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty tại Thanh Hóa

  Tư vấn thay đổi vốn điều lệ Công ty (tăng hoặc giảm vốn điều lệ)nhằm đáp ứng với từng thời kỳ phát triển hay suy thoái của mỗi doanh nghiệp. Việc thay đổi vốn thường bắt nguồn từ việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong và ngoài công ty v ...

  Tư vấn thay đổi vốn điều lệ Công ty (tăng hoặc giảm vốn điều lệ)nhằm đáp ứng với từng thời kỳ phát triển hay suy thoái của mỗi doanh nghiệp. Việc thay đổi vốn thường bắt nguồn từ việc chuyển nhượng vố ...

 • Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa

  Doanh nghiệp tư nhân cũng giống những loại hình doanh nghiệp khác, có quyền thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa như sau: Điều kiện thay đổi tên doanh ng ...

  Doanh nghiệp tư nhân cũng giống những loại hình doanh nghiệp khác, có quyền thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân tại ...

 • Hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Thanh Hóa

  Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Trong bài viết này luật Blue xin hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tại Thanh Hóa như sau: Phương ...

  Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. Trong bài viết này luật Blue xin hướng dẫn thủ tục tăng ...

 • Trình tự thay đổi tên công ty tại Thanh Hóa

  Thay đổi tên công ty là một trong những nội dung quan trọng khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giúp quý khách thay đổi tên công ty nhanh chóng, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục từ A-Z với cơ quan nhà nước. Bên cạnh ...

  Thay đổi tên công ty là một trong những nội dung quan trọng khi thay đổi đăng ký kinh doanh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giúp quý khách thay đổi tên công ty nhanh chóng, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ và thực ...