Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thanh Hóa

Trong quá trình thực hiện dự án, nhiều nhà đầu tư có những thay đổi về chiến lược nên muốn chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng dự án để việc chuyển nhượng đem lại lợi ích hơn là sử dụng dự án hay có nhiều lý do khác nữa. Để đáp ứng nhu cầu đó của các nhà đầu tư Tư vấn Blue sẽ tư vấn giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thanh Hóa

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thanh Hóa

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thanh Hóa

Tư vấn điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư:

Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện sau:

 • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư;
 • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

Tư vấn về hồ sơ chuyển nhượng dự án

 • Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ;
 • Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ dự án đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu tư mới;
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;
 • Hồ sơ của chủ đầu tư mới bao gồm:

+ Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản;

+ Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết;

+ Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thanh Hóa

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thanh Hóa

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án

 • Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chuyển nhượng dự án nộp tại cơ quan đầu mối thẩm định tỉnh Thanh Hóa (đối với dự án khu đô thị mới và dự án nhà ở cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh là Sở Xây dựng Thanh Hóa, đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cơ quan đầu mối thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định);
 • Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước đầu mối thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
 • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 • Bước 4: Nhận kết quả:

Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại nơi nộp hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi nhà đầu tư).

+ Văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc

+ Văn bản thông báo từ chối (nêu rõ lý do).

Tư vấn thủ tục bàn giao khi chuyển nhượng dự án

 • Bước 1: Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư mới và chủ đầu tư cũ phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Chủ đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án ngay sau khi nhận bàn giao;Chủ đầu tư cũ bàn giao cho chủ đầu tư mới toàn bộ hồ sơ dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ.

Việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

 • Bước 2: Trước khi làm thủ tục bàn giao chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương, một đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định tỉnh Thanh Hóa) về việc chuyển nhượng dự án và quyền lợi của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thanh Hóa

 • Tư vấn các quy định pháp luật về chuyển nhượng dự án.
 • Đưa ra ý kiến về hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ pháp lý của công ty chuyển nhượng dự án
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án cũng như các tài liệu cần thiết cho việc chuyển nhượng
 • Tư vấn và đưa ra các dự báo về rủi ro có thể sảy ra trong quá trình thực hiện giao dịchchuyển nhượng dự án
 • Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng dự án
 • Thực hiện việc soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng mua bán dự án,chuyển nhượng dự án
 • Tham gia đàm phán các giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án
 • Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Đại diện Quý khách hàng tiếp xúc, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm tra nội dung hồ sơ.

Hãy gọi ngay cho Tư vấn Blue  để chúng tôi tư vấn về việc chuyển nhượng dự án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon