Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Sầm Sơn Thanh Hóa  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa
Thay đổi giám đốc
  • Thay đổi giám đốc công ty tại Thanh Hóa

    Trong thực tế thường có nhiều lý do khiến cho công ty cần thay đổi người nắm giữ chức vụ giám đốc.luật Blue Hướng dẫn các thủ tục cần làm khi doanh nghiệp bổ nhiệm giám đốc công ty mới theo luật doanh nghiệp 2014 tại Thanh Hóa như sau: Có 2 trường hợ ...

    Trong thực tế thường có nhiều lý do khiến cho công ty cần thay đổi người nắm giữ chức vụ giám đốc.luật Blue Hướng dẫn các thủ tục cần làm khi doanh nghiệp bổ nhiệm giám đốc công ty mới theo luật doanh ...