Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An (Nguồn internet)

Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An (Nguồn internet)

Quy định về làm sổ đỏ:

Giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ

 • Nghị định 01 cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 được hợp thức hóa, cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Trước đây, những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay đến trước ngày 01/7/2004 mới được cấp sổ đỏ. Thay đổi này sẽ giúp rất nhiều trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay được hợp thức hóa.
 • Không chỉ thế, Nghị định 01 lần này cũng cho phép Sở Tài nguyên & Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ…
 • Còn theo Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện là nơi có trách nhiệm kiểm tra, ký cấp sổ đỏ cho những thửa đất mua bán bằng giấy tờ viết tay. Theo đó, quận, huyện phải xác minh tình trạng của những thửa đất trên sau đó gửi cho văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai chỉ có trách nhiệm in thông tin trên phôi sổ đỏ và gửi lại cho quận, huyện ký cấp cho người dân. Điều kiện để cấp sổ đỏ là nhà, đất đó hiện sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo yêu cầu về công khai, minh bạch, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014

Theo Nghị định này, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014, đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp sau:

 • Sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng mà nay đất đó không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, cũng không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông, không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác
 • Đang sử dụng đất lấn, chiếm thuộc quy họach bị UBND cấp tỉnh thu hồi, nhưng được Ban Quản lý rừng xem xét giao khoán hoặc đã lấn, chiếm và nay đang dùng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nhà ở và không thuộc quy họach bảo vệ và phát triển rừng
 • Lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng đã có nhà ở và sử dụng đất ổn định trước 15/10/1993.

Đất được giao không đúng thẩm quyền được cấp sổ đỏ

 • Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất đựơc giao không đúng thẩm quyền trước 01/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy họach nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Diện tích đất tăng thêm so với Giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

 • Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An (Nguồn internet)

Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An (Nguồn internet)

Thủ tục làm sổ đỏ tại Nghệ An

Cách thức thực hiện: Hồ sơ của bước trước làm cơ sở để thực hiện các bước sau và được bổ sung theo từng bước như sau:

Bước 1: Các bên đến cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, các bên phải kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, nếu quá thời hạn trên sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính (tại UBND cấp huyện nơi có nhà, đất)

Hồ sơ thực hiện việc sang tên sổ đỏ gồm:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản do bên mua ký)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản do bên bán ký. Riêng trường hợp cho tặng 04 bản).
 • Hợp đồng công chứng đã lập (01 bản chính)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
 • CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
 • Đối với trường hợp cho tặng, thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 • Thời hạn có thông báo nộp thuế: 10 ngày Sau khi có thông báo thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Thuế sang tên sổ đỏ: ( trước đây gọi là Thuế chuyển dịch quyền sử dụng đất gồm): Thuế thu nhập cá nhân: 2%, Thuế trước bạ: 0,5 %

Bước 3: Kê khai hồ sơ sang tên (tại UBND quận/huyện nơi có nhà, đất)

Thành phần hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký biến động (do bên bán ký); Trong trường hợp có thoả thuận trong hợp đồng về việc bên mua thực hiện thủ tục hành chính thì bên mua có thể ký thay.
 • Hợp đồng chuyển nhượng; hợp đồng tặng cho; hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (bản gốc)
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc)
 • Bản sao CMND + Sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng
 • Thời hạn sang tên: Theo quy định của pháp luật

Lệ phí sang tên sổ đỏ gồm: Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp; Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp);

Bước 4: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận sổ đỏ.

Dịch vụ làm sổ đỏ tại Tư vấn Blue

Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi làm sổ đỏ:

 • Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ thủ tục liên quan đến hoạt động làm Sổ đỏ như: Tư vấn về việc cấp sổ đỏ; Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc làm sổ đỏ; Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp của hồ sơ, tài liệu;
 • Trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của mình trong việc làm sổ đỏ, chúng tôi sẽ tham gia theo yêu cầu và đại diện cho khách hàng công chứng các giấy tờ có liên quan

Tư vấn Blue sẽ đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ để làm cho khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng lên Văn phòng đăng ký nhà đất để nộp Hồ sơ làm sổ đỏ;
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời của Văn phòng đăng ký nhà đất,đại diện nhận Sổ đỏ cho khách hàng;

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon