Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Các thủ tục thay đổi vốn góp trong công ty cổ phần tại Thanh Hóa

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ so với vốn đã đăng ký ban đầu. Khi thay đổi vốn điều lệ phải tiến theo đúng trình tự thủ tục đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và nghị định hướng dẫn. Bài viết này Tư vấn Blue Thanh Hóa muốn chia sẻ với quý vị khách hàng những thông tin cần thiết khi muốn thay đổi vốn điều lệ, cũng như trình tự các thủ tục thay đổi vốn góp trong công ty cổ phần tại Thanh Hóa.

images (18)

Nguồn internet

Vốn điều lệ công ty cổ phần được thay đổi trong một số trường hợp:

– Trường hợp thứ nhất xảy ra sau hai năm liên tục hoạt động kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông. Khi đó, công ty buộc phải trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty. Việc hoàn trả này chỉ hợp pháp nếu khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông

– Trường hợp thứ hai xảy ra khi công ty mua lại cổ phần đã phát hành. Một trong hai sự kiện sau đây sẽ dẫn đến việc công ty mua lại cổ phần của các cổ đông.

+ Sự kiện thứ nhất là khi cổ đông gửi văn bản yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Mục đích của đề nghị này để nhằm phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ.

+ Sự kiện thứ hai là khi Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ra quyết định yêu cầu công ty mua lại cổ phần. Giá mua lại cổ phần được quyết định bởi Hội đồng quản trị. Số lượng cổ phần công ty được mua lại bị giới hạn trong Luật doanh nghiệp 2014 là 30% tổng số cổ phần.

– Trường hợp thứ ba xảy ra khi cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua. Đối với số cổ phần chưa được thanh toán, Hội đồng quản trị được quyền bán. Cổ đông không được quyền chuyển nhượng đối với số cổ phần này. Khi đó, vốn điều lệ được đăng ký điều chỉnh bởi công ty.

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần:

Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục:

1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

4. Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên.

5. Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác.

6. Một số điều cần biết sau đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).

+ Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Thành phần hồ sơ

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

– Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký)

– Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

– Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

– Mục lục hồ sơ.

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

– Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký)

– Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

– Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

 Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1

Kết quả thực hiện:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp.

Trên đây là những thông tin và trình tự các bước khi là thủ tục thay đổi vốn góp trong công ty cổ phần tại Thanh Hóacông ty Tư vấn Blue tại Thanh Hóa muốn gửi đến quý vị khách hàng, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quý vị khi muốn tìm hiểu về các thủ tục trong việc thay đổi vốn góp ở công ty cổ phần.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận