Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong quản lý hàng hóa người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch. Trong bài viết này Tư vấn Blue xin chia sẻ thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Khái niệm mã số mã vạch (MSMV)

Mã số là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa được nhận diện bởi một dãy số. Và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hóa. Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hóa, không liên quan đến đặc điểm của hàng hóa. Nó không phải là số phân loại hay thể hiện chất lượng của hàng hóa. Trên mã số cũng không có giá cả của hàng hóa.

Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được.

Mã số mã vạch (MSMV) được dùng để nhận dạng tự động các đối tượng và vật phẩm, dịch vụ, tổ chức… (gọi tắt là vật phẩm). Dựa trên việc ấn định một mã (số hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định. Và thể hiện mã số đó dưới dạng mã vạch để thiết bị đọc (máy quét) có thể nhận biết được đối tượng đó một cách chính xác, nhanh chóng.

Trình tự cấp MSMV

Việc cấp MSMV thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV  tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;
Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;
Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ đăng kí sử dụng MSMV

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL cấp mã số; vào sổ đăng kí, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.
  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp

Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV tại Thanh Hóa bao gồm:

  • Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);
  • Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

Phí cấp MSMV tại Thanh Hóa

Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch, mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:

Loại mã Phí cấp và hướng dẫn sử dụng (ĐVT: đồng) Phí duy trì
(ĐVT: đồng)
Mã doanh nghiệp GS1 7 chữ số (để tạo 1 -> 100.000 loại sản phẩm) 1,000,000 2,000,000
8 chữ số (để tạo 1 -> 10.000 loại sản phẩm) 1,000,000 1,500,000
9 chữ số (để tạo 1 -> 1.000 loại sản phẩm) 1,000,000 800,000
10 chữ số (để tạo 1 -> 100 loại sản phẩm) 1,000,000 500,000
Xác nhận mã nước ngoài Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm 500.000/hồ sơ
Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm 10.000/mã
Mã địa điểm toàn cầu GLN (một mã) 300,000 200,000
Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số  GTIN-8 (một mã) 300,000 200,000

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp mã số mã vạch tại Thanh Hóa, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận