Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Thanh Hóa

Hôm nay luật Blue chúng tôi xin hướng dẫn quý doanh nghiệp thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Thanh Hóa như sau:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Thanh Hóa.

ho_so_so

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 1 bản có sao y công chứng.
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (theo mẫu).
Mẫu nhãn hiệu hàng hóa: 11 mẫu có kích thước không được nhỏ hơn 70x70mm.
Những giấy tờ xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp trong trường hợp người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác.
Giấy tờ chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
Quy trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại cục SHTT Việt Nam.
Theo dõi tiến trình khi có quyết định thông báo xét nghiệm hình thức, nội dung, tranh cấp, thông báo cấp văn bằng.
Thời gian xem xét đơn:

Thẩm định hình thức: Đánh giá tính chất hợp lệ của đơn theo yêu cầu về hình thức đối tượng loại trừ, quyền nộp đơn để đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không, sẽ mất thời gian 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Công bố đơn hợp lệ: Khi đơn được chấp nhận tức là đã hợp lệ được công bố trên thông báo SHCN trong thời gian 2 tháng kể từ ngày chấp nhận, nội dụng công bố liên quan tới mẫu nhãn hiệu, danh ục hàng hóa và dịch vụ kèm theo.
Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công bố là hợp lệ thì sẽ phải thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, thời hạn thẩm định nội dung đơn sẽ không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Đó là tất cả những hồ sơn, thủ tục, quy trình liên quan tới việc đăng ký thủ tục bảo hộ nhãn hiệu, sẽ mất thời gian khá dài thể thực hiện. Để nộp đơn bạn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới cục sở hữu trí tuệ tại Thanh Hóa.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận