Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Thanh Hóa  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa giá rẻ  - Thành lập công ty tại Thanh Hóa  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Thanh Hóa  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Thanh Hóa

Tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa

Hiện nay trên thị trường kinh tế có nhiều biến động, việc thành lập công ty rất nhiều, nhưng hiện tượng giải thể công ty cũng không ít, công ty luật Blue Thanh Hóa xin gửi đến quý vị những thông tin về tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa.

images (54)

Nguồn Internet

Điều kiện thực hiện giải thể doanh nghiệp:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp chỉ tiến hành giải thể khi: bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp nước ngoài:

Chấm dứt dự án đầu tư

Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Giải thể doanh nghiệp:

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này gồm có:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Lý do giải thể.

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Thanh lý hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao đất (Áp dụng trong trường hợp Công ty thuê đất hoặc được giao đất).

– Thanh lý tài sản cố định Công ty.

– Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Công ty.

Bước 3: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty: Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thủ tục đóng cửa mã số thuế sẽ kéo dài từ 04 – 06 tháng (không bao gồm thủ tục xử phạt, vi phạm, chậm nộp phát sinh);

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện: trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông qua. Bước 6: Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty;

Bước 5: Thực hiện thủ tục giải thể Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;
Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên, trong 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể DN có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

1. Hồ sơ đóng mã số thuế:

+ Công văn xin đóng mã số thuế của Công ty

+ Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn

+ Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán

+ Sổ sách chứng từ kế toán kèm theo

+ Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2. Hồ sơ giải thể.

+ Thông báo giải thể;
+ Biên bản họp của Công ty về việc giải thể và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên)

+ Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

+ 03 số báo về việc Bố cáo giải thể Công ty

+ Biên bản hoàn trả Dấu và giấy chứng nhận mẫ dấu

+ Quyết định đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Các yêu cầu kèm theo:

+ Hồ sơ được lập bằng tiếng Việt;

+ Các loại giấy tờ từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và công dịch sang tiếng Việt

+ Trường hợp người nộp hồ sơ là người được ủy quyền của nhà đầu tư thì khi thực hiện công việc phải xuất trình giấy ủy quyền kèm theo

+ Nhà đầu tư chấp hành đúng các quy định Pháp Luật đầu tư và các quy định Pháp Luật khác có liên quan

Luật Blue tại Thanh Hóa hy vọng những tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên sẽ giúp quý vị hoàn thành hồ sơ nhanh chóng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian cho quý vị hơn. Mọi chi tiết xin liên hệ luật Blue Thanh Hóa, xin cảm ơn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận